• Breaking News

  Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

  Qua PayPal (Via PayPal)


  • Cách 1: Chọn mức quyên góp, sau đó trong mỗi bài viết hãy click vào nút như trong hình và tiến hành các bước quyên góp   

  • Cách 2: Chọn mức quyên góp, sau đó hãy gửi đến tài khoản PayPal: hainh1605 và ghi rõ các thông tin sau để nhận phần quà từ team: Nội dung quyên góp, Họ và tên, Số điện thoại, Mail.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  About

  Yêu thích những đóng góp nghệ thuật của Wave- vex Team. Ủng hộ chúng tôi tại web này!

  You love for music contribution of Wave- vex Team? Support for us at this website!

  Unit Sponsors